Česká škola je nový původní směr v homeopatii, který se zabývá řešením filozofických i praktických otázek...

Délka a harmonogram studia

Délka studia:

3 roky (1x měsíčně: Materie medica, Repertorium, homeopatická filozofie, homeopatická farmacie a klinická praxe). Dále možnost navštěvovat kurs medicínských znalostí pro ty homeopaty, kteří nejsou absolventy lékařské fakulty nebo střední zdravotnické školy.

Pro to, abyste se mohli zúčastnit závěrečných zkoušek v České skole klasické homeopatie, je nutná minimálně 80 % účast na studiu v České škole během všech ročníků.

 

Cena:

1 600,- Kč za jeden víkend - platí se vždy přímo na místě před zahájením výuky.

Nemůžete-li se z nejrůznějších důvodů účastnit celého víkendu studia, tj. chcete-li být přítomni např. pouze na sobotní přednášce, musíme od vás vzhledem k nákladům s víkendem spojeným (pronájem sálu, odměna lektorům) požadovat plnou finanční částku za tento víkend,
tj. 1 600 Kč. Probranou látku je možné následně vyžádat od vyučujícího.

 

Harmonogram výuky:

Praha:  sobota 9 - 13, 14 - 20 hodin, neděle 9 - 14 hodin
Brno:    sobota 10 - 13, 15 - 20 hodin, neděle 9 - 15 hodin

 

Studium je završeno po třech letech závěrečnou písemnou i ústní zkouškou z celé probírané látky, zahrnující i praktickou část (vyhodnocení odebrání a návrhu vedení případu pacienta).

Supervize (praktické odebírání a vedení případů) probíhají v posledních dvou ročnících studia.

Po složení závěrečné zkoušky získávají posluchači diplom České školy klasické homeopatie.

Již v průběhu studia současně nabízíme studentům ve spolupráci s Českou komorou klasické homeopatie poradenství pro založení svojí vlastní praxe (legislativa, možnosti praktikování klasické homeopatie v ČR a v zemích EU apod.)

Před zahájením studia v České škole není nutné, aby posluchači investovali do nákupu studijní literatury - vše důležité a potřebné vám bude doporučeno na jednom z úvodních seminářů.