Česká škola je nový původní směr v homeopatii, který se zabývá řešením filozofických i praktických otázek...

Obsah studia

Česká škola klasické homeopatie - obsah studia

Zabývá se klasifikací homeopatických léků s ohledem na to, kde je jejich těžiště ve vztahu k člověku:

  • klasifikace léků podle toho, ke které vrstvě člověka se váží
  • klasifikace léků podle příslušnosti k říším
  • subakutní a akutní stavy
  • miasmatická léčba

Věnuje se teoretickým, ale hlavně praktickým otázkám potencí homeopatických léků s ohledem na typ a míru patologie. Upozorňuje na některé souvislosti, které vyplývají z aplikace homeopatického pohledu na vývoj lidské společnosti jako celku.

Učí širšímu pohledu na aplikaci homeopatických principů v životě

  • homeopatie a živočišná říše
  • homeopatie a rostlinná říše
  • homeopatie a lidská společnost
  • pochopení zákonitostí vývojových etap člověka a jejich vyhodnocování z hlediska homeopatie  (prenatální vývoj, porod, dětství, dospívání, vývoj ženy, vývoj muže, stárnutí, stáří, umírání)