Česká škola je nový původní směr v homeopatii, který se zabývá řešením filozofických i praktických otázek...

Obsah studia

Česká škola klasické a postklasické homeopatie - obsah studia

Zabývá se klasifikací homeopatických léků s ohledem na to, kde je jejich těžiště ve vztahu k člověku:

 • klasifikace léků podle toho, ke které vrstvě člověka se váží (nauka o homeopatických vrstvách)
  Pozn. nauka o homeopatických vrstvách je originální metoda Mgr. Pavla Opelky, RHom.
 • klasifikace léků podle příslušnosti k říším
 • subakutní a akutní stavy
 • miasmatická léčba

Věnuje se teoretickým, ale hlavně praktickým otázkám potencí homeopatických léků s ohledem na typ a míru patologie. Upozorňuje na některé souvislosti, které vyplývají z aplikace homeopatického pohledu na vývoj lidské společnosti jako celku.

Učí širšímu pohledu na aplikaci homeopatických principů v životě

 • homeopatie a živočišná říše
 • homeopatie a rostlinná říše
 • homeopatie a lidská společnost
 • pochopení zákonitostí vývojových etap člověka a jejich vyhodnocování z hlediska homeopatie  (prenatální vývoj, porod, dětství, dospívání, vývoj ženy, vývoj muže, stárnutí, stáří, umírání)

Obsah studia 

 • Dějiny homeopatie
 • Směry současné homeopatie
 • Klasická homeopatie - Kentův model
  Skupiny homeopatických léků
 • Odebírání případu
 • Heringovy zákony
 • Materia medika - obrazy homeopatických léků 
 • Opelkova metoda "Nauka o homeopatických vrstvách"
 • Opelkova metoda "Nauka o Formách"
 • Miasmatické skupiny
 • Opelkova metoda "Nauka o celku a jednotlivostech"
 • Opelkova metoda "Nauka o liniích"