Mgr. Pavel Opelka, RHom.
Stacks Image 309
Profesní životopis

Magisterský titul získal na Teologické fakultě v Českých Budějovicích, kde v roce 2006 o obhájil svou diplomovou práci Krize současného myšlení v díle Karla Skalického.

Zajímá se o filozofii, dějiny, umění a karate.

Od absolutoria London College of Classical Homeopathy v roce 1995 se intenzivně věnuje homeopatické praxi (Praha, Brno) a souběžně pracuje v oblasti výzkumu a výuky v oblasti homeopatie. Je spoluzakladatelem a členem České komory klasické homeopatie a podílel se na zapojení ČKKH do Evropské rady pro klasickou homeopatii (ECCH 2001).

Dne 8. 3. 1997 založil Českou školu klasické homeopatie. Zpočátku se v rámci této školy věnoval vzdělávání nových lektorů. V roce 2001 otevřel v Brně kurs pro absolventy jiných homeopatických škol, který v měnícím se složení funguje dodnes. Pro absolventy jeho pražských kurzů byla obdobná výuka zahájena na podzim 2010.

Od roku 2004 se v Praze a v Brně pravidelně otevírají tříleté kurzy klasické homeopatie pro zájemce bez předchozího studia homeopatie. Tyto kurzy splňují požadavky ECCH (znalosti Materie Mediky, homeopatické filozofie, repertorizace, supervize; vzdělání v oblasti medicínského minima následně zajišťuje ČKKH). V současné době je to jediná škola v České republice, která je prostřednictvím akreditace ČKKH spojena s ECCH.

Česká škola klasické homeopatie se opírá o základní principy klasické homeopatie, přesahuje však rámec obvyklé homeopatické výuky v tom, že svým studentům poskytuje hluboký vhled do systematizace homeopatických léků. Učí také variabilnímu přístupu k homeopatické léčbě (široké i velmi přesné zaměření léčby). Pavel Opelka zavedl do homeopatie řadu významných pojmů: léčba ve vrstvách, léčba v liniích, nauka o formách, vývojové linie chorob, časoprostorová mapa, holistický realismus jako nauka o systémech. Některé z těchto pojmů se začínají uplatňovat i v jiných homeopatických školách.

Kromě výuky ve svých kurzech je už řadu let pravidelným přednášejícím na letních školách pořádaných ČKKH, kde se dělí o své bohaté zkušenosti získané praxí i výzkumem. Zabýval se v této souvislosti velkou škálou témat, např. Vývoj ženy / Vývoj muže / Vývoj dětí z hlediska homeopatie, Dítě a škola, Homeopatická systematizace periodické tabulky, Systematizace rostlinné říše, Homeopatická léčba alergií, Homeopatická léčba plísní, Homeopatie a poruchy výživy, Homeopatie a její vztah ke společenským vědám, Homeopatie a vývoj společnosti, Stres a jeho léčba.

Některé ze svých poznatků publikoval v Homeopatických listech: Příspěvek České školy klasické homeopatie k otázce fungování homeopatických léků (2008, č. 1-2), Sepie (2008, č. 3-4), Arsenicum album (2009, č. 1-2).

Česká škola klasické a postkalsické homeopatie
+420 603 803 175
info@ceskahomeopatie.cz

© 2021 Ing. Bc. Michael Gyepes Správce webu