Česká škola je nový původní směr v homeopatii, který se zabývá řešením filozofických i praktických otázek...

V říjnu 2020 otvíráme nový ročník v Brně

V říjnu 2021 otvíráme nový ročník v Praze

Homeopathic-Products.jpg

 

 

Česká škola klasické homeopatie

Česká škola je nový směr v postklasické homeopatii, vycházející z tradic klasické homeopatie, jenž se zabývá řešením filozofických i praktických otázek.
Poskytuje nadstandardní vzdělávání v oblasti klasické a postklasické homeopatie. Česká škola se od ostatních škol liší tím, že vnímá člověka jako bytost, která se vyvíjí v prostoru a čase. V tomto smyslu učí studenty, kam je třeba položit důraz při odebírání a analýze komplikovaných homeopatických případů.

Vznik České školy

Česká škola byla založena 8. 3. 1997. Původně vznikla pro potřeby dalšího vzdělávání a rozvoje lektorů, kteří absolvovali první kurzy klasické homeopatie u nás pod vedením Petera Chappella a dalších anglických vyučujících. Právě Peter Chappell (který je naší homeopatické veřejnosti znám jako autor knihy Homeopatická samoléčba) posléze metodicky pomáhal při budování vzdělávacích struktur pro další zájemce o studium homeopatie z řad široké veřejnosti. První kurz pro lektory klasické homeopatie probíhal v letech 1997 - 2000 v Brně.

Komu je vzdělávání v České škole určeno nyní

V současnosti jsou kurzy v Praze i Brně otevřeny všem novým zájemcům o studium klasické homeopatie z řad široké veřejnosti, lékařů, léčitelů a ostatních. Jsou koncipovány jako tříleté víkendové studium - vždy jeden víkend v měsíci.

V České škole posluchačí absolvují základní studium homeopatické filozofie, Materie Mediky, Repertoria a homeopatické farmacie včetně klinické praxe dle směrnic pro výuku homeopatie v Evropské unii, a dále také rozšířené vzdělávání v oblasti klasické homeopatie s těžištěm v oblasti homeopatické filozofie.

Studium v České škole zahrnuje výuku základů medicínských znalostí, jak je požadováno ze strany ECCH (European Council for Classical Homeopathy) a ČKKH (České komory klasické homeopatie).

Požadavky na studium ze strany ECCH:

Teoretická a praktická část výuky: 400 výukových hodin.
Supervize = praktické odebírání, vedení a vyhodnocování případů: 200 praktických hodin.

Česká škola klasické homeopatie má udělenou akreditaci k výuce od České komory klasické homeopatie, což znamená, že její absolventi mají možnost praktikovat homeopatii jako registrovaný homeopat ČKKH. Stejně tak lze, po ukončení studia v České škole, začít praktikovat klasickou homeopatii dle stanovených standartů ECCH.

Podrobnější informace ke studiu naleznete na stránce Obsah studia.
Další informace získáte na info@ceskahomeopatie.cz nebo na tel. 603 803 175.