Česká škola je nový směr v homeopatii, který vychází z klasické homeopatie a zabývá se řešením filozofických i praktických otázek.
Image

Poskytuje nadstandardní vzdělávání v oblasti klasické a postklasické homeopatie.

Česká škola se od ostatních škol liší tím, že vnímá člověka jako bytost, která se vyvíjí v prostoru a čase. V tomto smyslu učí studenty, kam je třeba položit důraz při odebírání a analýze komplikovaných homeopatických případů.

informace pro studenty

studium v Praze
studium v Brně

© 2019 Michael Gyepes Kontakt