Česká škola klasické a postklasické homeopatie - obsah studia


Zabývá se klasifikací homeopatických léků s ohledem na to, kde je jejich těžiště ve vztahu k člověku:

klasifikace léků podle toho, ke které vrstvě člověka se váží (nauka o homeopatických vrstvách)
Pozn. nauka o homeopatických vrstvách je originální metoda Mgr. Pavla Opelky, RHom.

klasifikace léků podle příslušnosti k říším
subakutní a akutní stavy
miasmatická léčba

Obsah studia 


Dějiny homeopatie
Směry současné homeopatie
Klasická homeopatie - Kentův model
Skupiny homeopatických léků
Odebírání případu
Heringovy zákony
Materia medika - obrazy homeopatických léků 
Opelkova metoda "Nauka o homeopatických vrstvách"
Opelkova metoda "Nauka o Formách"
Miasmatické skupiny
Opelkova metoda "Nauka o celku a jednotlivostech"
Opelkova metoda "Nauka o liniích”

Image
Délka studia

3 roky (1x měsíčně: Materie medica, Repertorium, homeopatická filozofie, homeopatická farmacie a klinická praxe). Dále možnost navštěvovat kurs medicínských znalostí pro ty homeopaty, kteří nejsou absolventy lékařské fakulty nebo střední zdravotnické školy.

Pro to, abyste se mohli zúčastnit závěrečných zkoušek v České skole klasické homeopatie, je nutná minimálně 80 % účast na studiu v České škole během všech ročníků.

Cena

1 700,- Kč za jeden víkend - platí se vždy přímo na místě před zahájením výuky.

Nemůžete-li se z nejrůznějších důvodů účastnit celého víkendu studia, tj. chcete-li být přítomni např. pouze na sobotní přednášce, musíme od vás vzhledem k nákladům s víkendem spojeným (pronájem sálu, odměna lektorům) požadovat plnou finanční částku za tento víkend,
tj. 1 700 Kč. Probranou látku je možné následně vyžádat od vyučujícího.

Harmonogram výuky

Praha: sobota 9 - 13, 14 - 20 hodin, neděle 9 - 14 hodin
Brno: sobota 10 - 13, 15 - 20 hodin, neděle 9 - 15 hodin

Studium je završeno po třech letech závěrečnou písemnou i ústní zkouškou z celé probírané látky, zahrnující i praktickou část (vyhodnocení odebrání a návrhu vedení případu pacienta).

Supervize (praktické odebírání a vedení případů) probíhají v posledních dvou ročnících studia.

Po složení závěrečné zkoušky získávají posluchači diplom České školy klasické homeopatie.

Již v průběhu studia současně nabízíme studentům ve spolupráci s Českou komorou klasické homeopatie poradenství pro založení svojí vlastní praxe (legislativa, možnosti praktikování klasické homeopatie v ČR a v zemích EU apod.)

Před zahájením studia v České škole není nutné, aby posluchači investovali do nákupu studijní literatury - vše důležité a potřebné vám bude doporučeno na jednom z úvodních seminářů.

Česká škola klasické a postkalsické homeopatie
+420 603 803 175
info@ceskahomeopatie.cz

© 2021 Ing. Bc. Michael Gyepes Správce webu